Logo Fysio in Stiphout

Tarieven Fysio in Stiphout


Op deze pagina vind je al onze tarieven

Hieronder de tarievenlijst van Fysio in Stiphout voor 2024. 

Tarieven Fysiotherapie

Een fysiotherapeut onderzoekt en behandeld klachten bij het bewegen. Deze praktijk werkt zonder contracten. Omdat wij fysiotherapie zonder contracten aanbieden hebben we meer tijd voor jou als patient en kunnen we betere zorg bieden omdat we minder administratie hebben. Deze praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen die je van een fysio mag verwachten.

Fysiotherapie is BTW vrijgesteld. 

Naam prestatie

Bijzonderheden

Code van de prestatie

Tarief

Screening los

Screening los van 15-20 minuten bij een inloopspreekuur

1850

€ 17,50

Screening, intake en onderzoek

Zonder verwijzing mogelijk

1864

€ 49,50

Intake en onderzoek na verwijzing

Verwijzing (huis-)arts moet aanwezig zijn

1870

€ 49,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1400

€ 87,-

Individuele zitting fysiotherapie

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1000

€ 37,50

Individuele zitting fysiotherapie aan huis

Verwijzing (huis-)arts moet aanwezig zijn

1001

€ 66,50

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1316

€ 32,-

Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1317

€ 30,-

Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1318

€ 24,-

Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

Zonder verwijzing (huis-)arts mogelijk

1319

€ 21,-

Toeslag op locatie

Indien geen verwijzing is, is aan huis behandelen bij ons toch mogelijk. Bij > 15 kilometer enkele reis worden er reiskosten berekend ad. €0,31 per kilometer boven de 15 km

-

€ 29,50

Rapportage

Voorafgaand prijsopgave

-

€ 70,- tot € 95,- 

Brief huisarts

Kosteloosin te zien; voor printen wordt een toelage berekend van €0,05

-

€ 0,-

Fysio bij COPD


Wist je dat je bij COPD (een deel van) je behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed kunt krijgen?

Fysio bij etalagebenen


Wist je dat je bij etalagebenen (een deel van) je behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed kunt krijgen?

Tarieven Individuele begeleiding

Voor individuele begeleiding heb je vergoeding vanuit de verzekering. Deze kosten mag je wel opvoeren als zorgkosten of als kosten van je bedrijf als je kan aantonen dat de individuele begeleiding valt binnen relevante bedrijfskosten.


Vanwege de toenemende kosten van aanvullende verzekeringen kiezen steeds meer mensen ervoor alleen een basisverzekering te hebben. Onder de streep kun je dus goedkoper uit zijn zonder een aanvullend pakket.

Tarief bij begeleiding op de praktijk per uur is €75,- (exclusief BTW), de lengte van individuele begeleiding is altijd op basis van individuele behoefte

Omschrijving

Bijzonderheden

Tarief

Begeleiding (tarief per uur, exclusief BTW)

Hieronder valt zowel de individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband

Tarief bij indivduele begeleding op de praktijk per uur is €75,- (exclusief BTW), de lengte van begeleiding is altijd op basis van individuele behoefte.

€ 75,-

Toeslag op locatie

Wil je begeleiding op stal, op het werk of bij jou aan huis, dan rekenen wij een toeslag. Bij > 15 kilometer enkele reis worden er reiskosten berekend ad. €0,31 per kilometer boven de 15 km

€ 19,50

Ongecontracteerde fysiotherapie


Een ongecontracteerd fysiotherapeut heeft minder administratieve lasten en kan hierdoor meer tijd aan jou als patiënt besteden!


Deze fysiotherapiepraktijk heeft géén contracten met zorgverzekeraars. Dit betekend dat je eerst zelf een factuur ontvangt die je moet betalen, waarna je hem kunt indienen bij je verzekering.

Hoeveel krijg je vergoed bij een ongecontracteerd fysiotherapeut?

Hoeveel je vergoed krijgt is helemaal afhankelijk van je verzekering. Kom je niet helemaal uit de wirwar van kleine lettertjes? Stuur ons een mail met je basisverzekering en welke aanvullend pakket je hebt. Dan kijken we met je mee!


Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het eigen risico van de basisverzekering is hierop niet van toepassing.


De vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis. Bij een restitutie polis wordt de volledige behandeling vergoed. Restitutie verzekeraars die 100% van het marktconforme tarief vergoeden ongeacht of de fysiotherapeut of andere specialist een contract met hen heeft of niet, dus vrije keuze voor zorgverlener.


Bij een natura of budget polis ligt de vergoeding rond de 75% van het tarief dat de verzekeraar bepaald heeft. Dit tarief is per zorgverzekeraar verschillend. Check wel in de kleine lettertjes of deze restitutie polis ook voor je aanvullende polis geldt!

Kan ik zonder verwijzing naar een ongecontracteerd fysiotherapeut?

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) wordt bijna altijd vergoed bij fysiotherapeuten zonder contract. Een verwijzijng is dan ook niet nodig. 


Heb je COPD, Vaatlijden, heb je in het ziekenhuis gelegen of is er sprake van een chronische aandoening? Dan kan een verwijzing wel nodig zijn om te kunnen behandelen vanuit de basisverzekering.

Wat gebeurt er met mijn gegevens bij een ongecontracteerd fysio?

Het antwoord hierop is eenvoudig; bij een gecontracteerd fysio mag de verzekering zomaar je behandelgegevens inzien, bij een niet gecontracteerde fysiotherapeut niet.


Niet-gecontracteerde zorgaanbieders die declaraties bij hun patiënten indienen mogen patiëntgegevens alleen aan hun patiënten verstrekken. In de wet is bepaald dat een fysiotherapeut deze gegevens niet aan de zorgverzekeraar mag verstrekken.


Alleen als de patiënt de fysiotherapeut toestemming geeft om gegevens aan een zorgverzekeraar te verstrekken, mag de fysiotherapeut deze gegevens delen. De toestemming van de verzekerde moet daarbij vrij gegeven zijn (er mag geen sprake zijn van dwang richting de verzekerde). Ook moet de verzekerde goed begrepen hebben waar ze toestemming voor geven en de omvang van de gegevens waarvoor de verzekerde toestemming geeft, moet afdoende zijn bepaald.

Waarom werken steeds meer fysiotherapeut zonder contracten met verzekeraars?

Er zijn best veel redenen waarom steeds meer fysiotherapeuten contractvrij gaan werken. Zorg moet zorg blijven en geen lijstje wat afgevinkt moet worden. Een niet-gecontracteerd fysiotherapeut heeft minder administratieve lasten, hierdoor is er meer tijd voor jou als patient!


We hebben de voordelen van ongecontracteerde fysiotherapie op een rijtje voor je gezet:

- We zijn niet verplicht om continue bereikbaar te zijn. We nemen de telefoon niet op terwijl we aan het behandelen zijn

- We hoeven niet zo veel vragenlijsten af te nemen als fysiotherapeuten met een contract

- We zijn transparant over je behandelingen, er kan geen behandeling worden geboekt zonder dat jij ervan af weet

- We hoeven jouw data niet te delen met verzekeraars